×

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولیدی ترشی واحد فروش با رشنال رز

۳۷,۵۰۰ تومان

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولیدی ترشی واحد انبارداری با رشنال رز

۳۶,۶۰۰ تومان

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولیدی رب واحد تولید با رشنال رز

۳۹,۵۰۰ تومان

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولیدی رب واحد حسابداری با رشنال رز

۳۸,۹۰۰ تومان

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولیدی رب واحد حمل و نقل با رشنال رز

۲۹,۳۰۰ تومان

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولیدی رب واحد فروش با رشنال رز

۳۷,۴۰۰ تومان

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولیدی رب واحد انبارداری با رشنال رز

۳۵,۵۰۰ تومان

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولیدی پوشاک واحد تولید با رشنال رز

۳۸,۸۰۰ تومان

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولیدی پوشاک واحد حسابداری با رشنال رز

۳۶,۸۰۰ تومان

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولیدی پوشاک واحد حمل و نقل با رشنال رز

۳۵,۹۰۰ تومان

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولیدی پوشاک واحد فروش با رشنال رز

۳۷,۷۰۰ تومان

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولیدی پوشاک واحد انبارداری با رشنال رز

۳۸,۳۰۰ تومان

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولیدی لبنیات واحد تولید با رشنال رز

۳۹,۷۰۰ تومان

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولیدی لبنیات واحد حسابداری با رشنال رز

۳۹,۶۰۰ تومان

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولیدی لبنیات واحد حمل و نقل با رشنال رز

۳۸,۹۰۰ تومان

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولیدی لبنیات واحد فروش با رشنال رز

۳۹,۱۰۰ تومان

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولیدی لبنیات واحد انبارداری با رشنال رز

۳۵,۴۰۰ تومان

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولیدی کمپوت واحد تولید با رشنال رز

۳۹,۲۰۰ تومان

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولیدی کمپوت واحد حسابداری با رشنال رز

۳۸,۶۰۰ تومان

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کارخانه تولیدی کمپوت واحد حمل و نقل با رشنال رز

۳۷,۳۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر

مشاوره نگارش، سابمیت، پذیرش و چاپ مقاله علمی پژوهشی

مشاوره و آموزش نگارش، سابمیت، پذیرش و چاپ مقاله علمی پژوهشی در کمتر از 1 ماه

مقاله چیست؟

آموزش و مشاوره نگارش مقالات فارسی و انگلیسی در سطوح ارشد و دکتری برای مجلات ISC, ISI, Scopus, PubMed, Q1,Q2,Q3,Q4 در کمتر از دو هفته

الگوریتم های استخراج ویژگی

الگوریتم طبقه بندی درخت تصادفی

سیستم های پیشنهاد دهنده در شبکه اجتماعی و انواع آنها

الگوریتم FP-Growth

طبقه بندی داده ها

یادگیری تجمعی

پشتیبانی آنلاین

همواره ناب لرنینگ پشتیبان تمامی پروژه های خود از ساعت 9 صبح تا 12 شب می باشد. جهت تماس با پشتیبان و سفارش پروژه جدید کافیست از طریق "گفتگوی آنلاین" یا "سفارش فوری پروژه" یا "صفحه تماس با ما" اقدام فرمایید.

0