×
 • دیتاست داده های کیفیت شراب

  ۵۰,۰۷۰ تومان

  دیتاست داده های شراب

  ۵۵,۲۵۰ تومان

  دیتاست اطلاعات بیسیم داخلی محلی

  ۵۵,۹۰۰ تومان

  دیتاست مجموعه داده Wilt

  ۵۶,۱۶۰ تومان

  دیتاست مشتریان عمده فروشی

  ۵۵,۶۴۰ تومان

  دیتاست داده های مخمر

  ۵۱,۳۵۰ تومان

  دیتاست تمرینات وزنه برداری با استفاده از مجموعه داده های واحد های اندازه گیری درونی مانیتورینگ

  ۵۵,۶۴۰ تومان

  دیتاست اطلاعات باغ وحش

  ۵۵,۹۰۰ تومان

  دیتاست اسب کولیک

  ۵۰,۲۰۰ تومان

  دیتاست مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ

  ۵۵,۲۵۰ تومان

  دیتاست دستور زبان حالات چهره 

  ۵۰,۸۵۰ تومان

  دیتاست محاسبه ی پوشیدنی: طبقه بندی داده ها و حرکات بدن (PUC-Rio)

  ۵۵,۲۵۰ تومان

  دیتاست کانال تلویزیونی اخبار تشخیص تجاری

  ۵۵,۷۷۰ تومان

  دیتاست مسیرهایGPS

  ۵۵,۲۵۰ تومان

  دیتاست مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل (نسخه ۱)

  ۵۰,۰۷۰ تومان

  دیتاست شناسایی شیشه

  ۵۰,۲۰۰ تومان

  دیتاست ارزیابی دانش آموزان turkiye

  ۵۰,۸۵۰ تومان

  دیتاست داده های فیزیکی عملکردهای vicon

  ۵۶,۲۹۰ تومان

  دیتاست Gisette

  ۵۵,۹۰۰ تومان

  دیتاست فشار خون

  ۵۵,۲۵۰ تومان
  0