×
  • دریافت سفارشات شبیه سازی
  • سفارش پروژه های داده کاوی
  • سفارش تایپ و ترجمه در کمترین زمان
  • سفارش برنامه نویسی و شبیه سازی مقاله

پروژه طبقه بندی تأیید اعتبار اسکناس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۵,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات بازاریابی بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۴,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی بالن ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۳,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی نشانه های زبان استرالیا (با کیفیت بالا) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۵,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی علائم زبان اشاره استرالیا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۶,۰۰۰ تومان

پروژه پیش بینی التهاب حاد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم  ID3در وکا

۲۴,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص سیستم شناسایی فعالیتهای انسانی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم  ID3 در وکا

۲۷,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص فعالیتهای شتاب سنج قفسه سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی صدفهای آبالون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص صورت راننده با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۷,۳۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر

سفارش انجام پروژه داده کاوی با اس پی اس اس آماری(SPSS)

در اکثر مواقع مشاهده میشود دانشجویان درانجام پروژه های داده کاوی یا data mining با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس آماری(SPSS) مشکل دارند و به دنبال یک جای مطمئن برای پروژه داده کاوی خود هستند.
گروه برنامه نویسان ناب لرنینگ متشکل از یک تیم برنامه نویس و دیتاماینر ماهر از بزرگترین و معتبرترین دانشگاههای ایران آمادگی دارد تا در سریعترین زمان و نازلترین قیمت سفارش پروژه های داده کاوی و برنامه نویسی شما را با اس پی اس اس آماری بر عهده گرفته و با بالاترین کیفیت تحویل دهد.

سفارش انجام پروژه داده کاوی با تاناگرا(Tanagra)

در اکثر مواقع مشاهده میشود دانشجویان درانجام پروژه های داده کاوی یا data mining با استفاده از نرم افزار تاناگرا(Tanagra) مشکل دارند و به دنبال یک جای مطمئن برای پروژه داده کاوی خود هستند.
گروه برنامه نویسان ناب لرنینگ متشکل از یک تیم برنامه نویس و دیتاماینر ماهر از بزرگترین و معتبرترین دانشگاههای ایران آمادگی دارد تا در سریعترین زمان و نازلترین قیمت سفارش پروژه های داده کاوی و برنامه نویسی شما را با تاناگرا بر عهده گرفته و با بالاترین کیفیت تحویل دهد.

سفارش انجام پروژه داده کاوی با رپیدماینر(rapidminer)

در اکثر مواقع مشاهده میشود دانشجویان درانجام پروژه های داده کاوی یا data mining با استفاده از نرم افزار رپیدماینر(rapidminer) مشکل دارند و به دنبال یک جای مطمئن برای پروژه داده کاوی خود هستند.
گروه برنامه نویسان ناب لرنینگ متشکل از یک تیم برنامه نویس و دیتاماینر ماهر از بزرگترین و معتبرترین دانشگاههای ایران آمادگی دارد تا در سریعترین زمان و نازلترین قیمت سفارش پروژه های داده کاوی و برنامه نویسی شما را با رپیدماینر بر عهده گرفته و با بالاترین کیفیت تحویل دهد.

سفارش انجام پروژه داده کاوی با کلمنتاین(clementine)

در اکثر مواقع مشاهده میشود دانشجویان درانجام پروژه های داده کاوی یا data mining با استفاده از نرم افزار کلمنتاین(clementine) مشکل دارند و به دنبال یک جای مطمئن برای پروژه داده کاوی خود هستند.
گروه برنامه نویسان ناب لرنینگ متشکل از یک تیم برنامه نویس و دیتاماینر ماهر از بزرگترین و معتبرترین دانشگاههای ایران آمادگی دارد تا در سریعترین زمان و نازلترین قیمت سفارش پروژه های داده کاوی و برنامه نویسی شما را با کلمنتاین بر عهده گرفته و با بالاترین کیفیت تحویل دهد.

سفارش انجام پروژه داده کاوی با اس پی اس ا مدلر(SPSS Modeler)

در اکثر مواقع مشاهده میشود دانشجویان درانجام پروژه های داده کاوی یا data mining با استفاده از نرم افزار اس پی اس ا مدلر(SPSS Modeler) مشکل دارند و به دنبال یک جای مطمئن برای پروژه داده کاوی خود هستند.
گروه برنامه نویسان ناب لرنینگ متشکل از یک تیم برنامه نویس و دیتاماینر ماهر از بزرگترین و معتبرترین دانشگاههای ایران آمادگی دارد تا در سریعترین زمان و نازلترین قیمت سفارش پروژه های داده کاوی و برنامه نویسی شما را با اس پی اس ا مدلر بر عهده گرفته و با بالاترین کیفیت تحویل دهد.

سفارش انجام پروژه داده کاوی با وکا(weka)

در اکثر مواقع مشاهده میشود دانشجویان درانجام پروژه های داده کاوی یا data mining با استفاده از نرم افزار وکا(weka) مشکل دارند و به دنبال یک جای مطمئن برای پروژه داده کاوی خود هستند.
گروه برنامه نویسان ناب لرنینگ متشکل از یک تیم برنامه نویس و دیتاماینر ماهر از بزرگترین و معتبرترین دانشگاههای ایران آمادگی دارد تا در سریعترین زمان و نازلترین قیمت سفارش پروژه های داده کاوی و برنامه نویسی شما را با وکا بر عهده گرفته و با بالاترین کیفیت تحویل دهد.

پشتیبانی آنلاین

همواره ناب لرنینگ پشتیبان تمامی پروژه های خود از ساعت 9 صبح تا 12 شب می باشد. جهت تماس با پشتیبان و سفارش پروژه جدید کافیست از طریق "گفتگوی آنلاین" یا "سفارش فوری پروژه" یا "صفحه تماس با ما" اقدام فرمایید.

0