پروپوزال ارائه یک روش بهینه جهت بهبود دیجیتال کردن پرونده های پزشکی


در حال بارگذاری
--
بانک اطلاعاتی ندارد
داکیومنت دارد
فایل word,pdf
۲۵۷,۷۰۰ تومان
خرید

پروپوزال ارائه یک روش بهینه جهت بهبود دیجیتال کردن پرونده های پزشکی

 

موضوع اصلی این پروپوزال ” ارائه یک روش بهینه جهت بهبود دیجیتال کردن پرونده های پزشکی” است. تعداد صفحات پروپوزال 11 صفحه با رعایت قالب استاندارد فرم دانشگاه می باشد. کلیه نکات نگارشی مطابق با استاندارهای پژوهشی انجام شده است.

بخشی از بیان مسئله تحقیق:

در دنيـاي كنـونـي ، اطـلاعـات مهمترين ركن توسعه سازمان‌ها به شمار مي‌رود و سيستم‌هاي اطـلاعات از مناسب ترين ابزارهاي مديران به منظور اتخاذ انواع تصميم گيري و برنامه‌ريزي اســـت. از طــرف ديـگــر دسـتـيــابــي مـنــاســب بــه اطـلاعـات عـلاوه بـر تسهيـل و تسريع عمليات جاري سازمان، توانايي پردازش را افزايش داده و مديران سطوح مختلف سازمان‌ها را در نظارت و كنتـرل فعاليت‌هاي سازمان توانمند مي‌كند[1].

در مراكز بهداشتي-درمــانــي بــه دلـيــل پـيـچـيـدگـي و تـنـوع و تـكـرار فـعــالـيــت‌هــاي اجـراي سيستـم‌هـاي اطـلاعـات درسـت و امـكـان دسـتـرسـي آسـان و صحيح به اطـلاعـات از اهـمـيـت قـابـل تـوجهي برخوردار اســت و زمــانـي امـكـان اجـراي مـوثـر و كـارايـي سيستم‌هاي مديريت اطلاعات وجود دارد كه اطـلاعات درست و قابل استنادي در دسترس باشد.

بخش عمده اين منابع اطلاعاتي را مدارك پـزشكـي بيمـاران تشكيـل مـي‌دهـد و امـروزه بـا اختصاص عنوان مديريت اطلاعات بهداشتي-درمـانـي بـه خـود عـمـلا تـمـامـي جنبه‌هاي نظام اطلاعات سلامت را در بر مي‌گيرد ، به طوري كه تـمــام فــرآيـنــدهــاي تــوسـعــه و تـحــول در نـظـام بهداشت و درمان هر جامعه‌اي متاثر از اجراي صحيح و كارآمد اين مديريت است و نه تنها به عنـوان مهم‌ترين واحد اجرايي در سيستم‌هاي مـديـريتـي و اطـلاعـاتـي نظـام بهداشت و درمان اســـت بـلـكـــه مـحــور اصـلــي تــدويــن مـعـمــاري اطـلاعـات مـراكـز بهـداشتـي-درمـانـي بـه منظـور توسعه و تكامل آن‌ها نيز محسوب مي‌شود[1].

 

هدف پژوهش:

برخی از مهمترین اهداف این پژوهش به شرح ذیل است:

  • دیجیتالی کردن پرونده های پزشکی که بخش قابل توجهي از اطلاعات مورد نياز نظام بهداشتي درماني هر جامعه‌اي را تامين مي‌كند و به صورت مستندات دستي ثبت و ضبط شده می شوند.
  • انتخاب افراد مناسب برای تخصیص هر کپچا از دید تخصصی بودن اطلاعات و محرمانگی اطلاعات با استفاده از تکنیک جمع سپاری ترکیبی.
  • اثبات صحت نتایج یک کپچا خاص با استفاده از ترکیب روش جمع سپاری.

 

امکانات اصلی این پروپوزال پس از خرید عبارتند از:

  • امکان دانلود فایل Word پروپوزال
  • امکان دانلود فایل Pdf پروپوزال

توجه در صورت نیاز به پایان نامه، سمینار، شبیه سازی و نگارش مقاله جدید مشابه با موضوع این پروپوزال کافیست با تیم پشتیبانی ما از طریق راه های ارتباطی مندرج در سایت نابلرنینگ تماس برقرار نمایید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت وجه نمایش داده می شود.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید کافیست به ایمیل سایت درخواستتان را ارسال نمایید.
  • حدود 90% از پروژه ها دارای داکیومنت و فیلم آموزشی می باشند.