×

سمینار بررسی تکنیک های تعادل بار در رایانش ابری

۱۹۹,۰۰۰ تومان

سمینار پیش بینی ورشکستگی شرکت های بورسی در ایران

۱۷۴,۰۰۰ تومان

سمینار ترکیب چارچوب اسکرام و آنتولوژی جهت بهبود نیازمندی های نرم افزار

۲۳۹,۰۰۰ تومان

سمینار احراز هویت چند عاملی

۱۵۹,۰۰۰ تومان

سمینار زمان بندی کارها در سیستم های چند پردازنده ای

۱۶۳,۹۰۰ تومان

سمینار بررسی تشخیص نفوذ با کمک داده کاوی در رایانش ابری

۲۳۹,۰۰۰ تومان

سمینار نرم افزار تلفنی مبتنی بر ویپ فری سوئیچ

۱۸۳,۹۰۰ تومان

سمینار خط لوله کردن حلقه در سنتز سطح بالا

۱۷۹,۵۰۰ تومان

سمینار آشکارساز هاي تراهرتز

۱۷۱,۰۰۰ تومان

سمینار بکارگیری شبکه های نسل آینده در شبکه اینترنت اشیاء

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سمینار بررسی تشخیص نفوذ در رایانش ابری

۲۳۹,۰۰۰ تومان ۱۹۹,۰۰۰ تومان

سمینار بررسی هوش تجاری و تحلیل در داده های بزرگ

۱۹۴,۰۰۰ تومان

سمینار مدیریت و امنیت داده ها در رایانش ابری

۲۳۹,۰۰۰ تومان

سمینار زمانبندی وظایف در سیستم های چند پردازنده با استفاه از الگوریتم های بهینه سازی تکاملی

۱۷۹,۰۰۰ تومان

سمینار تجزیه و تحلیل داده‏ های بزرگ در حریم خصوصی

۲۳۰,۹۰۰ تومان

سمینار بررسی توازن بار و تکنیک ها در رایانش ابری

۲۱۹,۰۰۰ تومان

سمینار روشي جدید برای بهبود کیفیت سرویس TCPدر شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از ویژگي های صف بندی گره ها

۱۵۹,۰۰۰ تومان
0