پروژه پیش بینی بیماری دیابت بر اساس تصاویر ضایعات چشم با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین ترکیبی درمتلب

۶۱,۸۰۰ تومان