×
 • پروپوزال بهبود تعادل بار و زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه

  ۲۵۵,۵۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک مدل کارامد جهت بهبود آسیب پذیری جدول جریان در شبکه های نرم افزار محور(SDN)

  ۲۵۳,۸۰۰ تومان

  پروپوزال طراحی یک سیستم توصیه گر دوستیابی ترکیبی مبتنی بر روش بیزین و جستجو مکاشفه ای در شبکه های اجتماعی

  ۲۶۷,۴۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک روش بهینه جهت بهبود دیجیتال کردن پرونده های پزشکی

  ۲۵۷,۷۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک مدل مبتنی بر آنتولوژی جهت طبقه بندی اسناد XML

  ۲۵۶,۴۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کوانتوم ازدحام ذرات در رایانش ابری

  ۲۶۹,۷۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک مدل ترکیبی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی PSO و روشهای یادگیری جمعی جهت تشخیص نفوذ در شبکه های اجتماعی

  ۲۶۵,۸۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک مدل مبتنی بر تکنیک مهاجرت سه مرحله ای جهت مهاجرت زنده ماشینهای مجازی در رایانش ابری

  ۲۶۳,۵۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک رویکرد فشرده سازی مکعب در شبکه های WSN جهت پردازش آنلاین پایگاه های داده جریانی

  ۲۶۷,۸۰۰ تومان

  پروپوزال پيش‌پردازش سيگنال‌هاي دريافتي از سنسورهاي لرزه براي شناسايي سيگنال‌هاي مربوط به رويدادهاي احتمالي و ارائه معيار قطعيت

  ۲۵۴,۵۰۰ تومان

  پروپوزال تحلیل ​نیازمندیهای نرم افزار با استفاده از آنتولوژی در چارچوب معماری اسکرام

  ۲۷۱,۲۰۰ تومان

  پروپوزال استفاده از هستان شناسی در بهبود تحلیل نیازمندیهای نرم افزار در چارچوب معماری اسکرام

  ۲۶۳,۸۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک روش بهینه جهت بهبود تجسم الگوها در سیستم های انتقال عمومی با استفاده از ترکیب روش های موازی سازی و پارتیشن بندی الگوه ها

  ۲۵۶,۳۰۰ تومان
  0