×
 • الگوریتم انتخاب ویژگی ژنتیک

  الگوريتم هاي ژنتيك از اصول انتخاب طبيعي داروين براي يافتن فرمول بهينه جهت پيش بيني يا تطبيق الگو استفاده ميكنند. الگوريتم هاي ژنتيك اغلب گزينه خوبي براي تكنيك هاي پيش بيني بر مبناي رگرسيون هستند.جذابيت زياد الگوريتم هاي ژنتيك اين است نتايج نهايي قابل ملاحظه تري دارند. فرمول نهايي براي كاربر قابل مشاهده خواهد بود و براي ارايه سطح اطمينان نتايج ميتوان تكنيك هاي آماري متعارف را بر روي اين فرمولها اعمال كرد. به اختصار گفته مي شود كه الگوريتم ژنتيك يك فن برنامه نويسي است كه از تكامل ژنتيكي به عنوان يك الگوي حل مساله استفاده ميكند.

  الگوریتم انتخاب ویژگی سنجاقک

  واقعیت جالب در مورد سنجاقک ها رفتار ازدحامی منحصر به فرد و نادر این حشره می باشد. توده سنجاقک ها تنها برای دو هدف شکل می گیرند: شکار و مهاجرت که شکار را توده استاتیک یا تغذیه می نامند و مهاجرت را توده داینامیک یا مهاجر می نامند. در توده ثابت یا استاتیک سنجاقک ها گروه های کوچکی را تشکیل می دهند و در یک ناحیه کوچک به جلو و عقب حرکت می کنند تا سایر حشرات پرنده مانند پروانه ها و پشه ها را شکار کنند. تحرکات محیطی و تغییرات ناگهانی در مسیر پرواز ازمشخصه های اصلی توده ایستا می باشد.در توده های داینامیک تعداد زیادی از سنجاقک ها یک توده برای مهاجرت در یک جهت و با مسافت طولانی را شکل می دهند.

  الگوریتم انتخاب ویژگی قطره های آب

  الگوریتم چکه آب های هوشمند یا چکاه (Intelligent Water Drops)، یک الگوریتم انتخاب ویژگی بر پایه هوش گروهی است. الگوریتم چکه، الگوریتمی است که به گونه گروهی کار می‌کند و الهام گرفته از طبیعت است. این الگوریتم در اصل برای انتخاب ویژگی ترکیبیاتی (Combinatorial optimization) به کار برده می‌شود ولی می‌توان آن را برای انتخاب ویژگی پیوسته (Continuous optimization) نیز آماده ساخت. این الگوریتم نخستین بار در سال ۲۰۰۷ میلادی، برابر ۱۳۸۶ خورشیدی برای یافتن گشایش و راه حل برای مسأله فروشنده دوره‌گرد پیشنهاد شد. از آن پس، شماری از پژوهشگران در پی بهبود و به کار بستن این الگوریتم برای مشکل‌ها و مسئله‌های گوناگون بوده‌اند.

  الگوریتم بهینه سازی قطره های آب

  الگوریتم چکه آب های هوشمند یا چکاه (به انگلیسی: Intelligent Water Drops)، یک الگوریتم بهینه‌سازی بر پایه هوش گروهی است. الگوریتم چکه، الگوریتمی است که به گونه گروهی کار می‌کند و الهام گرفته از طبیعت است. این الگوریتم در اصل برای بهینه‌سازی ترکیبیاتی (Combinatorial optimization) به کار برده می‌شود ولی می‌توان آن را برای بهینه‌سازی پیوسته (Continuous optimization) نیز آماده ساخت. این الگوریتم نخستین بار در سال ۲۰۰۷ میلادی، برابر ۱۳۸۶ خورشیدی برای یافتن گشایش و راه حل برای مسأله فروشنده دوره‌گرد پیشنهاد شد. از آن پس، شماری از پژوهشگران در پی بهبود و به کار بستن این الگوریتم برای مشکل‌ها و مسئله‌های گوناگون بوده‌اند.

  0