پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتمIBK در وکا

۶۴,۴۰۰ تومان