×
 • پروژه خوشه بندی دیتاست بیماری دیابت با الگوریتم سلسله مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۲۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۳,۶۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی حملات کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان
  0