×

پروژه خوشه بندی دیتاست بیماری دیابت با الگوریتم سلسله مراتبی در متلب (MATLAB)

۱۴,۰۰۰ تومان

پروژه پیش بینی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۱,۳۵۰ تومان

پروژه طبقه بندی حملات کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان
0