×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پیشگیری از بارداری با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۱,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پیشگیری از بارداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۶,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پیشگیری از بارداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۰,۶۸۰ تومان
  0