پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پیشگیری از بارداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۸,۹۰۰ تومان