پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دست نوشته های آنلاین با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۸,۱۰۰ تومان