×

پروژه پیش بینی بیماری دیابت بر اساس تصاویر ضایعات چشم با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین ترکیبی درمتلب

۳۶,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت بر اساس تصاویر ضایعات چشم با استفاده از روش های بوستینگ (Boosting) در متلب

۳۵,۲۰۰ تومان
0