×
  • پروژه پیش بینی بیماری دیابت بر اساس تصاویر ضایعات چشم با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین ترکیبی درمتلب

    ۶۱,۸۰۰ تومان

    پروژه تشخیص بیماری دیابت بر اساس تصاویر ضایعات چشم با استفاده از روش های بوستینگ (Boosting) در متلب

    ۶۰,۲۴۰ تومان
    0