×
  • پروپوزال ارائه یک مدل کارامد جهت بهبود آسیب پذیری جدول جریان در شبکه های نرم افزار محور(SDN)

    ۲۵۳,۸۰۰ تومان

    سمینار مدیریت و امنیت داده ها در رایانش ابری

    ۲۸۶,۸۰۰ تومان
    0