×
  • الگوریتم طبقه بندی شبکه عصبی پرسپترون

    پرسپترون یک الگوریتم یادگیری ماشین است که در دسته یادگیری با نظارت قرار می‌گیرد. الگوریتم پرسپترون یک الگوریتم دسته‌بندی دودویی (نوعی از دسته‌بندی که می‌تواند با توجه به بردار ورودی تصمیم بگیرد که این ورودی متعلق به یک کلاس هست یا خیر) است. این الگوریتم یک دسته‌بند خطی است، به‌این معنا که پیش‌بینی‌هایش را باتوجه به ترکیب خطی وزن دار ورودی الگوریتم انجام می‌دهد. هم‌چنین این الگوریتم به دلیل اینکه ورودی‌هایش را به صورت تک تک در زمان بررسی می‌کند، یک الگوریتم برخط می‌باشد. الگوریتم پرسپترون در سال ۱۹۵۷ در لابراتوار کرنل آرونوتیکال به وسیلهٔ فرانک روزنبلت ابداع شد. در واقع این الگوریتم جزء اولین شبکه‌های عصبی مصنوعی است که به‌کار گرفته شده‌است.

    الگوریتم طبقه بندی شبکه عصبی چندلایه MLP

    قبل از پیدایش شبکه عصبی mlp ، در سال 1958 فرانک روزنبلات یک شبکه عصبی به نام پرسپترون ابداع کرد. روزنبلات یک لایه‌ای از نورون‌ها را تشکیل داد و شبکه حاصل را پرسپترون نامید. اما پرسپترون روزنبلات نیز مشکلات فراوانی داشت. مینسکی و پپرت در سال 1969 کتابی به نام پرسپترون نوشتند. آن‌ها تمامی توانایی‌ها و مشکلات پرسپترون را در این کتاب مورد بررسی قرار دادن. مینسکی و پپرت در کتاب خود ثابت کردند که پرسپترون فقط مسائلی را می‌تواند حل کند که به صورت خطی تفکیک‌پذیر باشند. همین امر باعث شد تا محققان از حوزه شبکه عصبی نا امید شوند! ساختار پرسپترون در شکل زیر نشان داده شده است:

    0