پروپوزال ارایه سیستم توصیه گر دوست در رسانه های اجتماعی با استفاده از ترکیب الگوریتم های طبقه بندی

۲۶۶,۷۰۰ تومان