×

پروژه زمانبندی وظایف با استفاده از الگوریتم EDF در رایانش ابر با زبان جاوا نت بینز(NetBeans)

۳۶,۷۰۰ تومان

پروژه زمانبندی وظایف با استفاده از الگوریتم EDF در رایانش ابر با زبان جاوا نت بینز(NetBeans)

۳۶,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۵۰۰ تومان
0