×
 • پروپوزال ارائه یک مدل کارامد جهت بهبود آسیب پذیری جدول جریان در شبکه های نرم افزار محور(SDN)

  ۲۵۳,۸۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک مدل مبتنی بر یادگیری تقویتی جهت تشخیص حملات DDOS

  ۲۵۷,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۳,۹۲۰ تومان
  0