×
  • پروپوزال یک مدل مبتنی بر ترکیب روشهای یادگیری ماشین جهت طبقه بندی مشتریان بانک ملت

    ۲۵۵,۲۰۰ تومان

    پروپوزال ارائه یک مدل تركيبی مبتنی بر شبکه عصبی عمیق CNN و يادگيري تقويتي جهت طبقه بندي تصاوير ماهواره اي

    ۲۶۳,۹۰۰ تومان
    0