×
  • پروژه طبقه بندی تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق(Deep Learning) و الگوریتم SVM-پیاده سازی مقاله الزویر

    ۳۹,۰۰۰ تومان ۶۲,۲۸۰ تومان

    طبقه بندی تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق(Deep Learning) و الگوریتم شبکه عصبی-پیاده سازی مقاله الزویر

    ۶۵,۴۰۰ تومان
    0