پروژه (پیش بینی) رضایت مندی مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

۶۳,۸۰۰ تومان