پروژه تشخیص حالتهای چشم EEG با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۵,۷۰۰ تومان