پروژه تشخیص حالت های چشم EEG با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۶۰,۸۴۰ تومان