×
  • پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم آدابوست در متلب

    ۶۰,۱۶۰ تومان

    پروژه پیش بینی آب و هوا با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

    ۵۰,۰۴۰ تومان
    0