×

پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۶,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی آب و هوا با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

۲۶,۷۰۰ تومان
0