×
  • پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۵۲,۰۴۰ تومان

    پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۵۰,۷۰۰ تومان
    0