×

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۳۴,۰۴۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۳۲,۷۰۰ تومان
0