×

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۱,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۱۹,۰۰۰ تومان
0