×
  • پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۵۲,۴۰۰ تومان

    پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

    ۵۰,۴۸۰ تومان
    0