×

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۳۴,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۳۲,۴۸۰ تومان
0