پروژه انتخاب ویژگی دیتاست SECOM با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۸۱,۴۴۰ تومان