پروژه انتخاب ویژگی دیتاست MADELON با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۴,۹۰۰ تومان