پروژه انتخاب ویژگی دیتاست GISETTE با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۷,۰۸۰ تومان