×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست BUZZ در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۳,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست BUZZ در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۳,۱۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست BUZZ در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۸۲,۷۶۰ تومان
  0