پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پرچم ها با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۷,۸۰۰ تومان