پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ویروس با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۲,۹۶۰ تومان