پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مهد کودک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۸,۴۰۰ تومان