×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مهد کودک با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۳,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مهد کودک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مهد کودک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۰,۰۸۰ تومان
  0