پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مسیرهای GPS با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۵,۲۴۰ تومان