×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست علائم زبان اشاره استرالیا با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۳,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست علائم زبان اشاره استرالیا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۶,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست علائم زبان اشاره استرالیا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۸۰,۵۲۰ تومان
  0