×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صدای ژاپنی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۲,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صدای ژاپنی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۷,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صدای ژاپنی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۲,۸۸۰ تومان
  0