پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان دهانه رحم (عوامل خطر) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۷,۲۰۰ تومان