پروژه انتخاب ویژگی دیتاست داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۰,۳۲۰ تومان