×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکت دست ها با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۸۰,۱۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکت دست ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۵,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حرکت دست ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۵,۰۴۰ تومان
  0