پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جغرافیایی موسیقی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۱,۲۰۰ تومان