×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تبلیغات با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۸,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تبلیغات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۴,۳۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تبلیغات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۱,۷۶۰ تومان
  0