پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تبلیغات با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۸,۹۶۰ تومان