×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تبلیغات اینترنتی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۰,۰۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تبلیغات اینترنتی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۶,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تبلیغات اینترنتی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۱,۷۶۰ تومان
  0