×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تأیید اعتبار اسکناس با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۷,۹۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تأیید اعتبار اسکناس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۸,۵۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تأیید اعتبار اسکناس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۸,۳۶۰ تومان
  0