×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری پوستی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۷,۰۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری پوستی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۳,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری پوستی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۷,۱۶۰ تومان
  0