پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری مزمن کلیوی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۸,۴۰۰ تومان