×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری مزمن کلیوی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۱,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری مزمن کلیوی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۷,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری مزمن کلیوی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۸۲,۰۸۰ تومان
  0