×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بورس اوراق بهادار استانبول با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۸۲,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بورس اوراق بهادار استانبول با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۸۱,۳۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بورس اوراق بهادار استانبول با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۸۳,۰۴۰ تومان
  0