×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بالن ها با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۸,۶۰۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بالن ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بالن ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۹,۳۶۰ تومان
  0