پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ایمیل های DBWORLD با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۷,۲۴۰ تومان