×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اعتبارات با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۰,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اعتبارات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۶,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اعتبارات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۶,۷۲۰ تومان
  0