×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کنترلی ماهواره ها با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۷,۳۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کنترلی ماهواره ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۵,۴۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کنترلی ماهواره ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۲,۳۲۰ تومان
  0