پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات کنترلی ماهواره ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۸,۶۰۰ تومان